Wkładki do komór szynowych
Wkładki do komór szynowych
Wkładki komorowe, nazywane także profilami przyszynowymi, są produkowane w odcinkach od 300 do 2000mm, w różnych wersjach różniących się kształtem. Wymiary są dostosowane do rodzaju i Wariantu szyny dla której są przeznaczone oraz do rodzaju zabudowy toru i rozwiązań konstrukcji torowej.


Wkładki komorowe są produkowane dwoma metodami:
  • z mieszanki gumowej wulkanizowanej w formach
  • z granulatu gumowego sklejanego klejem poliuretanowym
Wkładki komorowe stanowiące wypełnienie komór łubkowych szyny zapewniają sprężyste przenoszenie sił pionowych i poziomych na elementy zabudowy toru, co jest istotne zwłaszcza w konstrukcjach torowisk zintegrowanych (wspólnych z jezdnią). Mogą stanowić element mocujący szynę w torowisku.


Zakres stosowania:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza przydatność wyrobu budowlanego o nazwie Podkładki wibroakustyczne elastomerowe do nawierzchni torowych do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przenaczeniem w zakresie:
  • dróg publicznych
  • dróg wewnętrznych
  • drogowych obiektów inżynierskich
  • obiektów budowlanych kolei miejskiej "metra"

Właściwości wkładek komorowych z gumy:

Wytrzymałość na rozciąganie:
≥ 6MPa
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu:
≥ 300%
Twardość:
55 +/-5° ShA
Wytrzymałość na rozdzieranie:
≥ 15,0 kN/m2
Odporność na działanie solanki:
≤ 1% (zmiana masy)
Temperatura kruchości:
≤ -30° C
Tłumienie względne:
≥ 30%
Elastyczność Schoba:
≥ 30%

Właściwości wkładek komorowych z granulatu gumowego:

Wytrzymałość na rozciąganie:
≥ 2MPa
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu:
≥ 100%
Odporność na działanie solanki:
≤ 1% (zmiana masy)
Rezystancja skrośna:
≥ 100 MΩ