Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Nasza firma wykonuje elementy gumowe stosowane w budownictwie drogowym, wpływające bezpośrednio na poprawę bezpieczęństwa ruchu drogowego
Osłony gumowe przeznaczone do montażu punktowych elementów odblaskowych na jezdniach, rondach i azylach dla pieszych
Ograniczniki parkingowe wykonane z granulatów gumowych. Stosujemy granulaty czarne, granulaty barwione, granulaty kolorowe EPDM
Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.