Wibroizolacja torowisk
Firma CHEMIX specjalizuje się w produkcji systemów wibroizolacji torowisk tramwajowych. Nasze produkty mogą być stosowane w różnych rodzajach torowisk, różnych typach szyn i mocowań.
Produkujemy maty wibroizolacyjne WGR z granulatu gumowego, gumowe przekładki podszynowe, wkładki do komór szynowych z gumy oraz granulatu gumowego, profile poprzeczek torowych oraz wibroizolację rozjazdów.

Wibroizolacja torowiska - System CHEMIX


Gumowe izolatory wibroakustyczne CHEMIX są przeznaczone do stosowania w nawierzchniach torowych, w celu zmniejszenia wibracji i hałasu generowanych przejazdem pojazdów szynowych, oddziaływujących niekorzystnie na otoczenie tras transportu szynowego. Gumowe izolatory wibroakustyczne CHEMIX są przeznaczone do stosowania w torach, rozjazdach i skrzyżowaniach torów tramwajowych, w nawierzchniach torowych o konstrukcji podsypkowej i bezpodsypkowej. Po wbudowaniu, stanowią one elementy związane konstrukcyjnie z nawierzchnią torową, których zadaniem jest wytłumienie nadmiernej emisji wibracji i hałasu oraz separacja szyn od zabudowy torowiska z: betonu asfaltowego, kostki lub humusu (torowisko zielone).
Maty wibroizolacyjne zapewniające zwiększenie elastyczności torowiska a tym samym zredukowanie oddziaływania przejeżdżającego taboru na środowisko poprzez zmniejszenie drgań i ograniczenie hałasu

Wkładki komorowe stanowiące wypełnienie komór łubkowych szyny oraz profile rozjazdowe zapewniają sprężyste przenoszenie sił pionowych i poziomych na elementy zabudowy toru, co jest istotne zwłaszcza w konstrukcjach torowisk zintegrowanych (wspólnych z jezdnią). Mogą stanowić element mocujący szynę w torowisku.

Przekładki torowe są montowane w przytwierdzeniach szynowych w celu zapewnienia izolacji elektrycznej między stopką szyny a podkładem lub podrozjezdnicą oraz w celu zmniejszenia wibracji wywołanych przejazdem taboru.

Profile na porzeczki są stosowane jako izolacja elektryczna i wibroakustyczna poprzeczki torowej.

Zastosowanie przy budowie torowiska wszystkich elementów wchodzących w skład gumowych izolatorów wibroakustycznych CHEMIX powoduje uzyskanie największej skuteczności tłumienia wibracji i hałasu generowanych przejazdem taboru.