Maty wibroizolacyjne
Maty wibroizolacyjne
Wibroizolacyjne maty podtorowe CHMIEX WGR wykonane są ze specjalnie dobranego granulatu gumowego połączonego klejem poliuretanowym.
Maty CHEMIX WGR stosuje się w podsypkowej i bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni torowej, w celu:
 • redukcji hałasu i drgań wywołanych przez poruszające się pojazdy szynowe
 • zwiększenia elastyczności warstwy tłucznia, a tym samym zredukowania oddziaływania taboru na podsypkę i polepszenia dynamiki pionowej toru
 • ochrony podsypki i redukcji kosztów utrzymania torów
 • zabezpieczenia przed prądami błądzącymi
Typy mat CHEMIX WGR:

 • WGR20 o grubości 15mm
 • WGR20 o grubości 20mm
 • WGR25 o grubości 25mm
 • WGR30 o grubości 30mm

Zakres stosowania:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza przydatność wyrobu budowlanego o nazwie Maty wibroakustyczne, elastomerowe do nawierzchni torowych do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przenaczeniem w zakresie:
 • dróg publicznych
 • dróg wewnętrznych
 • drogowych obiektów inżynierskich
 • obiektów budowlanych kolei miejskiej "metra"


Właściwości mat wibroizolacyjnych WGR:

Sztywność statyczna:
WGR15
WGR20
WGR25
WGR30

0,10 +/-0,01 N/mm3
0,06 +/-0,01 N/mm3
0,035 +/-0,01 N/mm3
0,025 +/-0,01 N/mm3
Sztywność dynamiczna:
WGR15
WGR20
WGR25
WGR30

0,20 +/-0,15 N/mm3
0,10 +/-0,15 N/mm3
0,06 +/-0,15 N/mm3
0,05 +/-0,15 N/mm3
Współczynnik przesztywnienia dyn.:
≤ 2,2
Wytrzymałość na rozciąganie:
≥ 2,0 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu:
≥ 100%
Rezystencja właściwa:
≥ 100 MΩ


Wybrane realizacje:

Bydgoszcz
SKANSKA
1200m2
2015r
Toruń
BUDIMEX
1000m2
2015r
Kraków
ZUE
1500m2
2014r
Toruń
BUDIMEX
1000m2
2014r
Toruń
BUDIMEX
500m2
2013r
Bytom
SKANSKA
300m2
2013r
Bydgoszcz
SKANSKA
5000m2
2013r
Wrocław
ZIAJKA
200m2
2008r
Łódź
UNITOR B
600m2
2008r
Łódź
MPK ŁÓDŹ
2600m2
2008r
Łódź
NIFTECH
1200m2
2008r
Łódź
MPK ŁÓDŹ
2500m2
2007r
Wrocław
SPOLBUD
1100m2
2007r
Łódź
MPK ŁÓDŹ
2400m2
2007r
Wrocław
SPOLBUD
400m2
2006r
Wrocław
ZIAJKA
900m2
2005r
Bydgoszcz
TOR-KRAK
200m2
2004r
Wrocław
ZUE
4000m2
2003r