Profile poprzeczek torowych
Profile poprzeczek torowych
Profile poprzeczek torowych są produkowane standardowo o długości 1430mm w przypadku toru o szerokości 1435mm oraz 980mm w przypadku toru o szerokości 1000mm

Zakres stosowania:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza przydatność wyrobu budowlanego o nazwie Podkładki wibroakustyczne elastomerowe do nawierzchni torowych do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przenaczeniem w zakresie:
  • dróg publicznych
  • dróg wewnętrznych
  • drogowych obiektów inżynierskich
  • obiektów budowlanych kolei miejskiej "metra"

Rysunki techniczne:

   TYP I
   TYP II

Właściwości profili poprzeczek torowych:

Wytrzymałość na rozciąganie:
≥ 6MPa
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu:
≥ 300%
Twardość:
55 +/-5° ShA
Wytrzymałość na rozdzieranie:
≥ 15,0 kN/m2
Odporność na działanie solanki:
≤ 1% (zmiana masy)
Temperatura kruchości:
≤ -30° C
Tłumienie względne:
≥ 30%
Elastyczność Schiba:
≥ 30%