Wibroizolacja rozjazdów
Wibroizolacja rozjazdów
Profile rozjazdowe są wycinane z płyt gumowych o grubości od 5 do 50mm, w zależności od potrzeb wynikających z konstrukcji torowiska

Zakres stosowania:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza przydatność wyrobu budowlanego o nazwie Podkładki wibroakustyczne elastomerowe do nawierzchni torowych do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przenaczeniem w zakresie:
  • dróg publicznych
  • dróg wewnętrznych
  • drogowych obiektów inżynierskich
  • obiektów budowlanych kolei miejskiej "metra"

Właściwości profili rozjazdowych:

Wytrzymałość na rozciąganie:
≥ 6MPa
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu:
≥ 300%
Twardość:
55 +/-5° ShA
Wytrzymałość na rozdzieranie:
≥ 15,0 kN/m2
Odporność na działanie solanki:
≤ 1% (zmiana masy)
Temperatura kruchości:
≤ -30° C
Tłumienie względne:
≥ 30%
Elastyczność Schoba:
≥ 30%