Uszczelki mostka
Uszczelki mostka
Uszczelki mostka (tzw. płetwy) będące elementem przejść międzywagonowych są wykonywane bezpośrednio przez formowanie.
Uszczelki są produkowane w wersji lewej i prawej
Posiadamy aktualne dopuszczenie do stosowania Wałków Przejść Międzywagonowych w Polskich Kolejach Państwowych. Jakość wyrobów jest potwierdzona Certyfikatem Zgodności INSTYTUTU KOLEJNICTWA w Warszawie.
Uszczelki mostka spełniają wymagania:
  • PN-K-02511:2000 Tabor Kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania
  • PN-C-94127:1997 Wyroby gumowe. Płyty gumowe na wałki do przejść międzywagonowych
  • karty UIC 845
  • karty UIC 564-2

Właściwości:

Wytrzymałość na rozciąganie:
> 16MPa
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu:
> 350%
Twardość:
70 +/-5° ShA
Wytrzymałość na rozdzieranie:
> 30,0 kN/m2
Odporność na ścieranie:
< 150 cm³
Wskaźnik tlenowy:
> 28%
Rozprzestrzenianie się płomienia:
< 75
Właściwości dymowe podczas spalania:
> 9000 Lxs
Średni czas spalania:
< 30s