Wałki przejść międzywagonowych
Wałki przejść międzywagonowych
Wyroby produkowane są w postaci płyt gumowych, które po montażu uzyskują kształt wałka pionowego lewego i prawego oraz wałka poziomego górnego.
Specjalnie opracowane mieszanka gumowa spełnia ściśle określone parametry wytrzymałościowe, odporności starzeniowej oraz trudnopalności. Aby zachować wysoką jakość, wszystkie produkty poddawane są szczegółowej kontroli jakości podczas wszystkich etapów produkcji.
Posiadamy aktualne dopuszczenie do stosowania Wałków Przejść Międzywagonowych w Polskich Kolejach Państwowych. Jakość wyrobów jest potwierdzona Certyfikatem Zgodności INSTYTUTU KOLEJNICTWA w Warszawie.
Wałki Przejść Międzywagonowych spełniają wymagania:
  • PN-K-02511:2000 Tabor Kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania
  • PN-C-94127:1997 Wyroby gumowe. Płyty gumowe na wałki do przejść międzywagonowych
  • karty UIC 845
  • karty UIC 564-2

Właściwości:

Wytrzymałość na rozciąganie:
> 16MPa
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu:
> 350%
Twardość:
70 +/-5° ShA
Wytrzymałość na rozdzieranie:
> 30,0 kN/m2
Odporność na ścieranie:
< 150 cm³
Wskaźnik tlenowy:
> 28%
Rozprzestrzenianie się płomienia:
< 75
Właściwości dymowe podczas spalania:
> 9000 Lxs
Średni czas spalania:
< 30s