Wałki przejść międzywagonowych
Wałki przejść międzywagonowych
Wyroby produkowane są w postaci płyt gumowych, które po montażu uzyskują kształt wałka pionowego lewego i prawego oraz wałka poziomego górnego.
Nowe płyty wykonane z mieszanki gumowej o oznaczeniu CX7 zostały dopuszczone przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie do produkcji wałków przejść międzywagonowych stosowanych w taborze kolejowym zgodnie z raportem z "Badań i oceny właściwości ogniowych gumowych wałków przejść międzywagonowych" (Zlecenie nr LKA110/19) wydanym 19 grudnia 2019 roku.

Raport ten określa, że wyroby mogą być montowane tylko w remontowanych i modernizowanych wagonach pasażerskich oraz elektrycznych pojazdach trakcyjnych na poziomie zagrożenia przeciwpożarowego HL2, które przeznaczone są w kategorii eksploatacyjnej:
- 1 i 2 dla kategorii projektowej N, A, D i S
- 3 dla kategorii projektowej N, A i D (bez kategorii konstrukcyjnej S tj. wagonów sypialnych i kuszetek)

Natomiast nie jest możliwe stosowania ww. Wyrobów we wszystkich pojazdach poruszających się w kategorii eksploatacyjnej nr 4.

Wałki Przejść Międzywagonowych spełniają wymagania:
  • PN-C-94127:1997 Wyroby gumowe. Płyty gumowe na wałki do przejść międzywagonowych
  • UIC-845

Właściwości:

Wytrzymałość na rozciąganie:
> 16MPa
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu:
> 350%
Twardość:
70 +/-5° ShA
Wytrzymałość na rozdzieranie:
> 30,0 kN/m2
Odporność na ścieranie:
< 150 cm³
Wskaźnik tlenowy:
> 28%
Rozprzestrzenianie się płomienia:
< 75
Właściwości dymowe podczas spalania:
> 9000 Lxs
Średni czas spalania:
< 30s