Strona główna  >  Aktualności  >  Przejścia międzywagonowe CHEMIX dopuszczone do stosowania w taborze kolejowym
Przejścia międzywagonowe CHEMIX dopuszczone do stosowania w taborze kolejowym
piątek, 10 styczeń 2020 09:35

Przejścia międzywagonowe CHEMIX dopuszczone do stosowania w taborze kolejowym

Informujemy, że w związku z pracami nad dostosowaniem gumowych płyt na wałki przejść międzywagonowych do normy PN-EN 45545-2 opracowaliśmy nową technologię produkcji płyt i od 1 stycznia 2020 wprowadzamy do sprzedaży wyroby wykonane z nowej mieszanki gumowej.
Nowe płyty wykonane z mieszanki gumowej o oznaczeniu CX7 zostały dopuszczone przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie do produkcji wałków przejść międzywagonowych stosowanych w taborze kolejowym zgodnie z raportem z "Badań i oceny właściwości ogniowych gumowych wałków przejść międzywagonowych" (Zlecenie nr LKA110/19) wydanym 19 grudnia 2019 roku.

Aktualnie są to jedyne Wałki Przejść Międzywagonowych, które uzyskały dopuszczenie do stosowania w taborze kolejowym na naszym rynku.

Raport ten wyraźnie określa, że wyroby mogą być montowane tylko w remontowanych i modernizowanych wagonach pasażerskich oraz elektrycznych pojazdach trakcyjnych na poziomie zagrożenia przeciwpożarowego HL2, które przeznaczone są w kategorii eksploatacyjnej:
- 1 i 2 dla kategorii projektowej N, A, D i S
- 3 dla kategorii projektowej N, A i D (bez kategorii konstrukcyjnej S tj. wagonów sypialnych i kuszetek)

Natomiast nie jest możliwe stosowania ww. Wyrobów we wszystkich pojazdach poruszających się w kategorii eksploatacyjnej nr 4.

Więcej informacji na stronie produktu:
https://zph-chemix.pl/index.php/oferta/wyroby-dla-kolejnictwa/przejscia-miedzywagonowe